เรื่องแปลกเคล็ดลับรับวันเปิดเรียนโดยวิธีแปลก ๆ ในการซ่อนอาหารเข้าห้องเรียน